BRECON Projektledning

Ett byggkonsultföretag som hjälper dig med slutbesiktning-, garanti-, fortlöpande- och statusbesiktningar.Besiktningar

Besiktningar behövs vid många olika tillfällen. Före det att ett projekt startar för att ge något att relatera till när det är klart, under tiden för att du skall veta att det inbyggda är ok, efter för att kolla att det blev som det var tänkt.
Här är ett flödeschema för slutbesiktning av utförandeentreprenad enligt AB92, som ett exempel på alla moment som skall gås igenom.

AdminSlutbesiktningUtforande.jpg - 130409 Bytes

Enligt AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader) så görs besiktningen mot de handlingar som ligger till grund för bygget. Står det inget så får sedvänja och hantverkstradition avgöra. Det är inte alltid beställaren har samma uppfattning som traditionen.

Några tips,

- Dokumentera i klartext från början vad som är viktigt för dig i bygget.
- Ha löpande besiktningar under byggtiden.
- Välj besiktningstillfällena tillsammans med besiktningsman och byggledare.
- Håll ordning på alla ändringar så att besiktningsmannen får ett komplett och uppdaterat underlag att besiktiga mot.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post eller ringa Björn på telefon 0702-84 36 67

Till överst på sidan | Tillbaka till Startsidan