BRECON Projektledning

Ett byggkonsultföretag som hjälper dig med projektledning, byggledning, besiktning och erfarenhetsåterföring.Företaget finns i Södertälje, är en enskild firma och åtar sig byggkonsultuppdrag i Stockholm, Södermanland och Mälardalen.
Företaget bildades den 1.9.2002, men har trots att företaget är ganska nytt en lång erfarenhet från byggproduktion och fastighetsförvaltning i och med mina 25 år i yrket.

Samarbete
Eftersom firman är liten är jag van att samverka med alla övriga specialister inom såväl produktion av handlingar som byggande. Det kan vara t.ex. mark, el-, värme-, vatten-, ventilation, styrning och arkitektur.
Som du kommer att se om du läser vidare på hemsidan så tar jag gärna uppdrag som innehåller nyutveckling, problemlösning eller har ett komplicerat utförande.

Byggare med förvaltningserfarenheter
Från många igångsättningar och inflyttningar i nybyggda och ombyggda bostadshus är min erfarenhet att det lätt uppstår oväntade fel som ger klagomål och negativ reklam. Du måste vara medveten om att huset vid igångkörningen är inställt efter teoretiska värden. Ofta orsakas klagomålen av förhållandevis enkla saker som t.ex. att mycket fukt måste ut ur huset det första året och därför behöver mer värme än vad som har beräknats. Erfarenhetsmässigt tar det 2-3 år att hitta det optimala driftläget. Ta med det i kalkylen. Mina erfarenheter gör att jag kan vara till god hjälp även under garanti- och inkörningstiden.Jag ingår i konsultgruppen Röda Tråden AB, om du vill ha tryggheten av att arbeta med ett större företag. Se vidare på hemsidan www.rodatraden.se

Hälsningar
Björn Bredås


Kontor,
Lövtorpsvägen 12B
151 48 Södertälje
tel 0702/84 36 67
bjorn@brecon.se

uppdaterad 15.4.2005

Till överst på sidan | Tillbaka till Startsidan