BRECON Projektledning

Ett byggkonsultföretag som hjälper dig med teknikutveckling.
Luftburen värme, ett sätt att spara både energi och byggkostnader.

Bakgrund

Under 60-talet gjordes flera försök med luftburna värmelösningar, men på grund av de då ganska dåligt isolerande fönstren var det svårt att nå ett fullgott resultat med rimliga insatser. Detta gav systemen delvis ett dåligt rykte hos användare.


Utveckling


Ett system för lägenheter och radhus. Anledningen till att börja utveckla den gamla luftvärmeprincipen var att ett antal hus med konventionell till- och frånluft och med radiatorer för värmen inte fungerade så bra som man tänkt sig. Mycket av värmen kom in vi den förvärmda tilluften och radiatorerna var ofta kalla. Frågan var följdaktligen om det inte gick att utveckla något bättre. Det som gav luftburna system en ny möjlighet för var att det i slutet av 80-talet kom bättre isolerade fönster, så kallade "superisolerade fönstren". Ett montage av superisolerade fönster i en bra yttervägg gjorde radiatorn under fönstret onödig eftersom kallraset nu inte uppkom.


Luftvärmesystemet


Grundläggande för att system som hanterar luft och värmetillförsel skall fungera är att uppbyggnaden följer naturlagarna och gör det konsekvent. För övertempererad luft (varmare än rumsluften) har vi valt att sätta inblåsningsventilerna vid taket. Under avgivande av sin värme sjunker luften ner mot golvet och sugs där ut i sockelhöjd i kök och badrum. Mätningar visar att luftutbyteseffektiviteten blir lika bra eller bättre än i standardsystemen.


Erfarenheter


Från ett radhuskvarter och en lägenhetsfastighet vet vi att det går att utföra billigare än ett FTX-ventilationssystem och att inneluften är renare eftersom frånluftfiltren nere vid golvet tar med dubbelt så mycket dammpartiklar ut som från ett vanligt system. I förvaltningen krävs samtidigt en utbildning och som alltid vid nya hus en injusteringsperiod på 2-3 år.


Besparingar


I de fall som den luftburna lösningen var billigare att installera har mellanskillnaden använts för att förbättra både bad och kök. I driften har besparingen på värmesidan berott av vilken typ av värmeväxlare man har kostat på sig. Växlarna har gett en återvinning på mellan 50 och 80 % (temperaturverkningsgrad). En ökning av komforten i boendet är att systemet går in och värmer även kalla sommarnätter.

Luftvarme.gif - 26818 Bytes

Om du undrar över något skicka e-post eller ring Björn på telefon 0702-84 36 67

Till överst på sidan | Tillbaka till Startsidan