BRECON Projektledning

Ett byggkonsultföretag som hjälper dig med erfarenhetsåterföring i bygg och förvaltning.Vinn på erfarenhetsåterföring

Ett nytt projekt och många nya konsulter inblandade i projekteringen?
Det fanns en hel del synpunkter på förra husetbygget och det är nu man borde komma ihåg. Vilka synpunkter det var, vem sa vad och hur det såg ut. Nu efteråt är det svårare att få grepp om erfarenheterna om du inte sparade och dokumenterade systematiskt.

erfaBild2-1.jpg - 34880 BytesSå här vill vi se återföringsarbetet från förvaltningen tillbaka till alla inblandade i projekteringen och byggandet av ditt nya huset. Med utbildad och motiverad personal, digitala anteckningar och systematisk utvärdering kan ditt företag få ett fungerande sätt att samla utan att vardagsarbetet blir lidande.

erfaBild2-4.jpg - 68280 Bytes


Vi har utvecklat erfarenhetsåterföringsrutinen och har materialet för utbildning av användarna. Grunden i återrapporteringen är handdatorer med mobil eller kameramobiler, ert eget nätverk och rutiner för utvärdering. Utvärderingen av de inkomna rapporterna/synpunkterna kan göras på t.ex. arbetsplatsträffar och resultera i en handbok för kommande projekt.
Programmmodulen som hanterar återföringssystemet kan länkas eller integreras med ditt nuvarande fastighetssystem beroende på leverantör.

Läs mer om erfa-systemet>

Just nu åker vi runt till fastighetsägare, visar, beskriver och demonstrerar.

Utvecklingen görs i samverkan med Kaboom AB. (Hemsida under byggnad, www.kaboom.se)
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post eller ringa Björn på telefon 0702-84 36 67

Till överst på sidan | Tillbaka till Startsidan