BRECON ProjektledningErfaIntro2005.gif - 136426 Bytes
I delmoment A kan ingå en kartläggning av nuvarande kunskaper och praktisk hantering av insamling av dagens erfarenheter i företaget, en koncentrerad kursen i erfarenhetsåterföring för beslutsfattare och en genomgång av dagens datorsystem för att utröna sättet att koppla ihop systemen.
Momentet utmynnar då i en förhandsbudget som beslutsunderlag.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post eller ringa Björn på telefon 0702-84 36 67

Till överst på sidan | Till föregående sida